1. Bạn cần cung cấp những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng khi các bạn truy cập website, xem thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ cần tư vấn. Chúng tôi thu cập các thông tin sau: Họ và tên đầy đủ, Email, Số điện thoại liên hệ. Bạn cũng có thể hoàn toàn truy cập website bằng cách không định danh qua các trình duyệt.

2. Chúng tối sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Fptpro sử dụng thông tin khách hàng nhằm mục đích xác định, tư vấn chăm sóc, cải thiện dịch vụ. Thông tin được lưu trữ không thời hạn để các bạn có thể tham gia dịch vụ bất kỳ lúc nào.

3. Cookie

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Bảo mật thông tin bên thứ ba

Fptpro cam kết không bán, trao đổi, sử dụng các hình thức thương mại với các thông tin của các bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.