• Super100Quick View
  • Super100Quick View
  • Super100

  • 490,000
  • – Tốc độ: 100Mbps (download/upload) – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp. – Trả trước 6 tháng: không áp dụng. – Trả trước 12 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC hoặc 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 24 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC và 1 tháng cước miễn…
  • Mua hàng
 • Super200Quick View
  • Super200Quick View
  • Super200

  • 545,000
  • – Tốc độ: 200Mbps (download/upload) – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp. – Trả trước 12 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC hoặc 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 24 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC và 1 tháng cước miễn phí hoặc 2 tháng cước miễn phí. (Giá…
  • Mua hàng
 • Super300Quick View
  • Super300Quick View
  • Super300

  • 1,410,000
  • – Tốc độ: 300Mbps (download/upload) – Trang bị miễn phí Modem Vigor cao cấp. – Trả trước 12 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC hoặc 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 24 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC và 1 tháng cước miễn phí hoặc 2 tháng cước miễn phí. (Giá cước đã bao…
  • Mua hàng
 • Super400Quick View
  • Super400Quick View
  • Super400

  • 8,125,000
  • – Tốc độ: 300Mbps (download/upload) – Trang bị miễn phí Modem Vigor cao cấp. – Trả trước 12 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC + 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 24 tháng: trang bị miễn phí 01 Unifi AC + 2 tháng cước miễn phí. (Giá cước đã bao gồm VAT 10%)
  • Mua hàng
 • Super45Super45Quick View
  • Giảm giá!
   Super45Super45Quick View
  • Super45

  • 215,000 200,000
  • – Tốc độ: 45Mbps (download/upload) – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp. – Trả trước 6 tháng: tặng 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 12 tháng: tặng 2 tháng cước miễn phí. (Giá cước đã bao gồm VAT 10%)
  • Mua hàng
 • Super60Quick View
  • Super60Quick View
  • Super60

  • 255,000
  • – Tốc độ: 60Mbps (download/upload) – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp. – Trả trước 6 tháng: tặng 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 12 tháng: tặng 2 tháng cước miễn phí. (Giá cước đã bao gồm VAT 10%)
  • Mua hàng
 • Super80Quick View
  • Super80Quick View
  • Super80

  • 320,000
  • – Tốc độ: 80Mbps (download/upload) – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp. – Trả trước 6 tháng: tặng 1 tháng cước miễn phí. – Trả trước 12 tháng: tặng 2 tháng cước miễn phí. (Giá cước đã bao gồm VAT 10%)
  • Mua hàng
 • Tổng Đài Ảo FPT OncallTổng Đài Ảo FPT OncallQuick View
  • Tổng Đài Ảo FPT OncallTổng Đài Ảo FPT OncallQuick View
  • Tổng Đài Ảo FPT Oncall

  • 250,000
  • ONCALL MINI: 250.000đ/tháng Mở rộng 5 máy nhánh. ONCALL 1: 490.000đ/tháng Mở rộng 10 máy nhánh. ONCALL 2: 790.000đ/tháng Mở rộng 20 máy nhánh. ONCALL 3: 1.690.000đ/tháng Mở rộng 50 máy nhánh.
  • Mua hàng